Typsida – Karl XI – 4 Mark (Typ 8)

1673 års porträtt

Myntfakta:

Stockholm     1673     20,8 g     36-43 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Daniel Faxell     (mm DF i monogram)

Gravör:  Anton Meybusch och/eller Hindrich Zedritz

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 8:1a1673rättvänd valörfyra76a73aRRR
Typ 8:1b1673bakvänd valörfyra76b73bRR
(Foto MISAB 19)

Att försöka avgöra vem som graverat vad är intressant men ofta väldigt svårt. I det här fallet vet man med säkerhet att Zedritz graverat frånsidan med bakvänd valörfyra eftersom Meybusch aldrig skulle göra en sådan tabbe. Eftersom frånsidorna dessutom har olika sveakronor så bör man kunna sluta sig till att Meybusch gjort den med rättvänd 4:a. Åtsidan är svårare, men det lutar nog åt att det är Meybusch porträtt eftersom det ligger så nära de porträtt han definitivt gjorde till 8 Mark 1670 och 1672. (Foto Ahlström 34)