Raritetssidan – Karl XI – 4 Mark 1683 (utan mm)

ex 1.

kvalitet 1+

Axel Andréns samling –> Spink 94 (1992) –>?–> Karl-Einar Stridhs samling –> MISAB 40 (2022) –> Johan P:s samling

(Foto Spink 94)

ex 2.

kvalitet 1+

MISAB 16 (2015) –>?

(Foto MISAB 16)

ex 3.

kvalitet 1+, “korroderad”

Ahlström 49 (1994) –>?

(Foto Ahlström 49)

ex 4.

kvalitet 1/1+

Ove Karlssons samling –> MISAB 37 (2021) –>

(Foto MISAB 37)

ex 5.

kvalitet 1/1+, “plantsfel, små repor”

Ahlström 31 (1985) –> Ahlström 35 (1987) –> Bengt Svenssons samling (1987-2020) –> MISAB webb 26 (maj 2020) –> Spardusts samling (2020-2021) –> Tradera dec 2021 –> Guttlas samling

(MISABs foto)

ex 6.

kvalitet 1/1+, “kantex, varit hängd”

Per Österlunds auktion mars 1978 –> Karl-Erik Schmitz samling (1978-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1989 –> Sten Törngren (1989-1991) –> Mynthuset 4 (1991) –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 7.

kvalitet 1/1+

Cederholms Mynthandel på Tradera 2022 –>?

(Cederholms foto)

ex 8.

kvalitet 1, “repad”

Ahlström 33 (1986) –>?

(Foto Ahlström 33)

ex 9.

Ingvar Ehnboms auktion 1 (1998) –> Berndt Göhles samling (nr 19)

(Foto från Göhles bok)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Algård –> Ahlström 4 (1973) –> Birger Wennberg, Hirsch mh kvalitet 1

ex. Nordlinds lagerlista 10-11 (1979-1980) kvalitet 1/1+

ex. Per Hellström (-1989) –> Gunnar Hellström

ex. Ahlström/Höiland 2 (2006) kvalitet 1/1+