Raritetssidan – Karl XI – 4 Mark 1685

Bild saknas i 50% eller mer av de genomgångna katalogerna och därför blir beräkningen av antalet kända ex mer osäker än vanligt. 2/3 av försäljningarna utan bild förutsätts vara “nya ex” som ej finns med i antalet kända ex.

ex 1.

kvalitet 1+, “korroderad, små repor”

Ahlström 65 (2002) –> Berndt Göhles samling (nr 25)

(Foto Ahlström 65)

ex 2.

kvalitet 1/1+

Aurum 5 (2009) –>?

(Foto Aurum 5)

ex 3.

kvalitet 1)(1/1+, “beläggningsrester, plantsfel”

MISAB webb 11 (maj 2018) –> Spardusts samling

(MISABs foto)

ex 4.

kvalitet 1

Kristianstads Numismatiska Förenings auktion 1978 –> Karl Erik Schmitz samling (1978-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1989 –> Jan Hyllengren, Hirsch Mynthandel –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 5.

kvalitet 1

Sven Svenssons samling –> Hirsch 2 (1970) –> Åke Järnums samling –>?–> Aurum 1 (2005) –> Ove Karlssons samling (2005-2021) –> MISAB 37 (2021) –>?

(Foto MISAB 37)

ex 6.

kvalitet 1

Myntkompaniet 28 (2024) –>?

(Foto Myntkompaniet 28)

ex 7.

ingick i lot, “varit hängd”

Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –>?

(Foto Bonde 5)

ex 8.

Auktion Nordvästmynt, Klippan (1999) –> Berndt Göhles samling (nr 26)

Bilden är hämtad från Göhles bok och där visades bara frånsidan.

Försäljningar där foto saknas:

ex. Müntzen und Medaillen lagerlista 61A (1947)

ex. Graf Robert Douglas –> Hess/Leu 34 (1967) kvalitet 1

ex. Göteborgs Auktionsverk (1977) kvalitet 1 (+)

ex. Münzen und Medaillen lagerlista 61A (1947) –> Herbert Berggren (1947-1981) –> Ahlström 24 (1981) kvalitet 1/1+

ex. Ahlström 40 (1989) kvalitet 1

ex. Antikören 8 (1989) kvalitet 1)(1/1+, “korroderad

ex. Törngren –> Spink 143 (2000) kvalitet 1, “20,98 g” (ingick i lot 932)

ex. Törngren –> Spink 143 (2000) kvalitet 1, “20,71 g” (ingick i lot 932)