Typsida – Karl XI – 4 Mark (Typ 9)

1683 års porträtt

Myntfakta:

Stockholm     1683-1696     20,8 g     35,8-37,5 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Daniel Faxell     1683     (mm DF)

             Anders Strömner     1684-1696     (mm AS)

Gravör:  Arvid Karlsteen

(Foto MISAB 16)

Myntmästare Daniel Faxell

Typ 9:1a.     1683     inget mm     sm 74a, bon 64      RR

Typ 9:1b.     1683     mm DF     sm 74b, bon 65      RR

Myntmästare Anders Strömner

Typ 9:2.     1684     sm 75, bon 66

Typ 9:3.     1685     sm 76, bon 67      RR

Typ 9:4.     1686     sm 77, bon 68      R

Typ 9:5.     1687     sm 78, bon 69

Typ 9:6.     1688     sm 79. bon 70

Typ 9:7.     1689     sm 80, bon 71      R

Typ 9:8.     1690     sm 81, bon 72

Typ 9:9.     1691     sm 82, bon 73

Typ 9:10.     1692     sm 83, bon 74

Typ 9:11.     1693     sm 84, bon 75 och 76

Typ 9:12a.     1694     sm 85, bon 77

Typ 9:12b.     1694     punkt efter SVE     sm 85var, bon 81

Typ 9:13a.     1695     sm 86, bon 78 och 79

Typ 9:13b.     1695     punkt efter SVE     sm 86var, bon–

Typ 9:14.     1696     sm 87, bon 80

Kommentar:

Porträtten är i stort sett identiska 1683-1686 eftersom Karlsteen då begagnade en porträttpuns. Från 1687 och framåt blev det däremot nya, något varierade, stampar 1 eller 2 gånger per år. Oftast för små skillnader dock för att räkna som varianter.