Typsida – Karl XI – 4 Mark (Typ 1)

1664 års första porträtt

Myntfakta:

Stockholm     1664

1639 års myntordning: 22,3 g     40-42 mm     75% silver    

1664 års myntordning: 20,8 g     36-43 mm     69,4% silver

Upplaga:  okänd

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK eller IAK)

Gravör:  Johan Georg Breuer

Typ 1:1 med mm IK. (Foto Bonde 1)

Långa palmblad

Typ 1:1     1664     mm IK          sm 66a, bon 52           RRR

Typ 1:2     1664   mm IAK          sm 66b, bon 53 och 55          varianter

Korta palmblad

Typ 1:3     1664     mm IAK          sm 66b, bon 54          varianter

Kommentar:

1664 års myntordning trädde i kraft den 1/9 men då hade med stor sannolikhet en del 4-marker redan hunnit präglas efter den tidigare myntordningen. Analyser som gjorts tyder på att exemplar med långa palmblad har en högre silverhalt, men antalet undersökta ex är för lågt för att det ska vara säkerställt.

Typ 1:2 med långa palmblad och mm IAK. (Foto MISAB 19)
Typ 1:3 med korta palmblad. (Foto MISAB 20)