Typsida – Karl XI – 4 Mark (Typ 1)

1664 års första porträtt

Myntfakta:

Stockholm     1664

1639 års myntordning: 22,3 g     40-42 mm     75% silver    

1664 års myntordning: 20,8 g     36-43 mm     69,4% silver

Upplaga:  okänd

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK eller IAK)

Gravör:  Johan Georg Breuer

ÅrMmPalmbladNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 1:11664IKlånga69a66aRRR
Typ 1:21664IAKdo69bRR
Typ 1:31664IAKkorta69c66bR
Typ 1:1 med mm IK. (Foto Bonde 1)

Kommentar:

1664 års myntordning trädde i kraft den 1/9 men då hade med stor sannolikhet en del 4-marker redan hunnit präglas efter den tidigare myntordningen. Analyser som gjorts tyder på att exemplar med långa palmblad har en högre silverhalt, men antalet undersökta ex är för lågt för att det ska vara säkerställt.

Typ 1:2 med långa palmblad och mm IAK. (Foto MISAB 19)
Typ 1:3 med korta palmblad. (Foto MISAB 20)

Långa palmblad   mm IAK       varianter

Korta palmblad    mm IAK        varianter