Något nytt

Det händer inte så mycket nytt på den här sidan för närvarande, mest repriser eftersom jag återställer gamla sidor. Nu har jag dock prövat mina nya idéer om min typförteckning på Karl XI:s dukater. Största skillnaden är att jag ändrat numreringen. Tidigare använde jag en löpande numrering per regent, både på typer och varianter. Nackdelen med det var att om man upptäckte en ny variant så var man tvungen att förskjuta hela nummerserien och för exempelvis Fredrik och Karl XI så kunde det röra sig om flera 100 rader som måste skrivas om. Nu numrerar jag i stället typerna efter valör och varianterna efter typ, och man kan ändå tydligt precisera varje variant. Om jag exempelvis skriver 1 Dukat typ 16:4 så ser man snabbt att det är en dukat 1676 med årtalet i omskriften.

Förutom detta har jag även återställt raritetssidorna för nämnda dukater. Jag hade nämligen gjort dem färdiga just före att hemsidan kollapsade, men dessvärre efter att den sista säkerhetskopieringen gjordes. Jag hade alltså bilderna samlade redan, men provenienskedjorna fick jag sitta och pilla ihop på nytt. Om jag räknat rätt blev det 188 kända dukater fördelade på 59 sidor.

Slutligen har jag också integrerat typförteckning och raritetssidor med varandra, med växelvisa länkar. Man kan alltså hoppa fram och åter som man vill. Man får dock hålla tungan rätt i mun när man skapar det där och det är lätt att någon länk blir fel. Jag hoppas att någon meddelar mig om man hittar någon felaktig länk.

Nu lämnar jag Karl XI för den här gången och fortsätter att återställa typsidorna för övriga regenter ett tag. Det blir alltså en del tankefattigt “klippande och klistrande” framöver, men det kan ju vara avstressande som omväxling.

Falcoin