Mästarprov?

Tidigare postat 1/12 2016

(Aurums foto)

Jag har ibland undrat vilken lärling som kan ha gjort det så kallade “lärlingsporträttet” på riksdalern 1780. Härom dagen slog det mig plötsligt att det med stor sannolikhet är Lars Grandels mästarprov! Grandel gick i lära hos Gustav Ljungberger från 1771 till just 1780 när han erhöll Konstakademins resestipendium för att fortsätta sina studier utomlands. 1780 var Grandel 30 år gammal och det känns självklart att han ville ha sitt mästarbrev innan han åkte. Det kan givetvis även vara så att mästarbrevet var en förutsättning för att få stipendiet. Att han redan vid denna tid var en erkänt kunnig gravör bevisas av att han 1784, när han bodde i Rom, fick en beställning av Gustav III att göra en medalj över “Revolutionen 1772”, trots att denne hade kunniga gravörer på hemmaplan. Ser man på bilden ovan så tyder även utförandet av riksdalerporträtt på en kunnig konstnär och inte på en halvt utbildad lärling.

För att bli mästare inom ett hantverksskrå krävdes även att man kunde tillverka sina egna verktyg. Under Ljungbergers tid som chefsgravör så förekom det experimenterande med mönstret på kronringarna vid 2 tillfällen, 1780 och 1788, precis dom år då lärlingsporträtten uppträder. Sannolikt ingick dessa kronpunsar även de i mästarproven. Att Ljungberger avled 1787 spelar ingen roll i sammanhanget, det var ändå inte han som utfärdade mästarbreven. Det gjordes av oberoende bedömare från gravörsskrået.

Det finns alltså en hel del som tyder på riktigheten i min teori om att “lärlingsporträtten” egentligen är mästarprov. Vem som gjorde provet 1788 har jag inte klurat ut ännu, men att Lars Grandel är upphovsman till porträttet 1780 betvivlar jag icke. Nu är det upp till någon annan att försöka motbevisa mig

PS.

Efter att det ovanstående skrevs så har jag hört rykten om att det var frilansaren Carl Enhörning som lejdes in som vikarie efter Ljungbergers död 1787. Något bevis för detta har jag inte sett, men det förefaller mycket troligt att så var fallet. Det är i alla fall inte känt att det vid denna tid fanns någon lärling på myntverket som var tillräckligt duktig för att axla ansvaret som vikarie.

Falcoin