Det finns inga plåtmynt från Semlan?

Tidigare postat 5/12 2016

(Foto MISAB 16)

Jag fortsätter min genomgång av Adolf Fredriks mynt och nu blev det ett litet stopp igen, denna gång vid plåtmynten från Semlan i Jämtland. Här upptäcker jag en mycket intressant sak: Enligt “Den Svenska Mynthistorien” så stämplades inga plåtar i Semlan 1752 och det av den enkla anledningen att myntverksutrustningen inte flyttades från Huså förrän 1754. Semlanplåtarna 1752 är alltså egentligen stämplade i Huså! SMH gavs ut 2007 och deras info grundas på en artikel som Magnus Hedberg skrev redan i SNT 1-1994.

Vad gjorde man då vid Semlan? Ja enligt ofullständiga räkenskaper så kan man 1754-1763 ha stämplat plåtmynt i Semlan till ett totalt värde av 44000 Daler SM. Inte en enda av dessa plåtar har överlevt till eftervärlden och det beror förmodligen på att dom såldes till utlandet där dom smältes ner igen.

PS.

Med lite distans till det jag skrev ovan så finns det naturligtvis ytterligare en möjlighet: Man gjorde bara stampar med årtalet 1752! Det var ett privat bolag som exporterade koppar i form av plåtar och att kassera stampar bara för att de blev ett nytt år ansågs nog säkerligen vara en onödig kostnad. Köparna skulle ju ändå bara smälta ner dem igen.

Därmed står vi på ruta ett igen! En “Semlanplåt 1752” kan vara stämplad i Huså 1752 eller i Semlan 1754-1763, men vi vet inte vilket. För att slippa en mycket krånglig objektsbeskrivning så är det naturligtvis enklast att benämna dem efter det som står på stämpeln: Semlan 1752.

Man kan säga att det är nöjaktigt men inte tillfredsställande…

Falcoin