Falsk dukat 1676

(Foto MISAB 20)

Våren 2016 såldes denna förfalskning på en auktion i London och köptes då av en svensk mynthandlare som senare lämnade in den till försäljning på MISAB 20 i september samma år. Där köptes den av en svensk storsamlare som dock fick lämna tillbaka den när äkthetsdebatten drog igång. Även den engelska auktionsfirman tog sitt ansvar och tog tillbaka myntet. Uppenbarligen är dock historien inte slut där eftersom förfalskningen åter dyker upp på Künker 306 i mars 2018 och nu dessutom slabbad av NGC. Skall också sägas att förfalskningen är präglad av 24 karats guld i stället för de 23,5 karat (97,6%) som gäller för de äkta dukaterna.

Falcoin