Karl X Gustav

Som en del redan uppmärksammat så har jag öppnat upp Karl X Gustavs raritets– och typsidor. Lämplig sysselsättning i pandemitider kan man tycka. Jag har definitivt inte haft tråkigt som IngemarS oroar sig för att vi har.

Myntningen under Karl X Gustav var mycket sparsam och man kan egentligen inte säga att det finns någon mynttyp som är “vanligt förekommande”. Allt är givetvis relativt, men det har hållits många myntauktioner där det inte sålts ett enda mynt från perioden. Bland Riksdalrar, 2 Mark med sveakronor och 1/4 Öre finns visserligen inga rariteter, men det flödar inte över av dem heller. De riktiga rariteterna hittar vi dock bland guldmynten, 1 Mark, 1 Öre 1659, plåtmynten samt kastmynten.

Även om jag inte har “tråkigt hemma” så var det ju en missräkning att MISAB 34 blev framflyttad. Uppriktigt sagt så tror jag inte att det blir så många besökare om auktionen hålls sista veckan i maj heller. Och Philea tror på att hålla auktion redan i början av maj, vilket i dagsläget verkar överoptimistiskt. Själv tror jag att vi får vara glada om auktionerna i höst går att hålla som planerat.

Falcoin