Raritetssidan – Karl X Gustav

Dukater

1654     delad omskrift     endast KMK?          sm 2

1654     hel omskrift     2 kända ex          sm 3

utan år     delad omskrift     1 känt ex          sm 4

utan år     hel omskrift     2 kända ex          sm 5

1656          4 kända ex          sm 6

1657          1 känt ex          sm 7

1658          6 kända ex          sm 8

1660          endast KMK?          sm 9

1 Mark

utan år     CAROLVS     6 kända ex          sm 22

utan år     CAROLUS     4 kända ex          sm 23

1656          4 kända ex          sm 24

1658          6 kända ex          sm 25

1 Öre

1659     glödhakar     ca 9 privata ex          sm 31a

1659     mm GW     13 kända ex          sm 31b

1659     utan mm     3 kända ex          sm 31c

Kastmynt till konungens kröning 1654

5 Dukater          1 känt ex          sm 10

4 Mark          2 kända ex          sm 33b

2 Mark     CAROLVS, svängt årtal     fler än 15 kända ex          sm 33a

2 Mark     CAROLVS, rakt årtal     12 kända ex          sm 34

2 Mark     CAROLUS     8 kända ex          sm 34var

2 Mark     nytt porträtt     1 känt ex          sm 35

Kastmynt till drottningens kröning 1654

2 Mark          10 kända ex          sm 36

Kastmynt till änkedrottningens begravning 1655

4 Mark          1 känt ex          sm–

Kastmynt till konungens begravning 1660

Multipelriksdalrar     11 kända ex          sm–

1 Riksdaler     5 kända ex          sm 38