Dukat 1748 med ostindiskt guld

Tidigare postat 14/12 2015

(Foto Aurum 6)

Dukaterna som präglades med ostindiskt guld förekommer med 5 olika årtal, 1738, 1743, 1746, 1748 samt 1750. Bilden visar exemplaret från 1748 som såldes på Aurum 6 (2010). Enligt SM-boken ska årtalet förekomma både “rent” och som 1748/47. På bilden ovan ser man ganska tydligt spetsen på 7:an som sticker fram bakom 8:an (uppe till höger) och Aurums ex är alltså definitivt 1748/47. 1747 präglades ju inga dukater av ostindiskt guld, men tydligen var det planerat eftersom man hade en stamp färdig. När präglingen dröjde till 1748 så fick man helt enkelt punsa om sista årtalssiffran. Om SM-bokens uppgifter stämmer om en variant med “rent” årtal så ska den vara graverad 1748 utan spår av underliggande 7:a.

Mycket riktigt finns det också en andra frånsida och den hittar man bl.a. på det ex som såldes på Hagander 2 (2011). Den är mycket sällsynt och förekommer på mindre än 25% av de kända exemplaren. En jämförelse mellan dom båda frånsidorna visar ganska stora skillnader, men punkterna vid mm på Haganders ex till höger är lättast att komma ihåg. Problemet är bara att enligt Christian Hamrin så har även denna frånsida spår av en 7:a under 8:an. Man måste ju tro honom för han har säkerligen luppat både detta och andra ex mycket noga.

Fler stampar med årtalet 1748 är inte kända och “rent” årtal finns alltså inte. Den stora frågan är dock varför man graverade 2 stampar 1747, ett år då inga präglingar skedde. Med dom små upplagor som det var frågan om så räckte det ju ofta med 1 per år, och en andra stamp graverades nog endast vid behov. En bra fråga som vi nog dessvärre aldrig får något svar på.

Falcoin