Isaac Newton

Tidigare postat 20/1 2016

Har just suttit och läst en bok som heter “Kosmos – en kort historik” av Stephen Hawking. Om det är någon bok som jag läst i mina dagar som jag inte väntat att hitta något numismatiskt i så är det denna. Men kan man tänka sig; i ett litet avsnitt om Isaac Newtons (han som “uppfann” tyngdlagen) liv kan man läsa följande:

“Vid Cambridge och senare även i parlamentet hade Newton varit aktiv i det antikatolska politiska spelet och blev med tiden belönad med den inkomstbringande befattningen Warden of the Royal Mint, dvs kunglig myntverksdirektör. Här använde han sina talanger för intriger och giftigheter på ett socialt acceptabelt sätt. Han ledde flera framgångsrika kampanjer mot falskmyntning och skickade t o m flera män till galgen.”

Ibland blir man nästan förvånad över vidden av sin egen okunnighet…

Falcoin