Appelgrens förteckning – 1 Öre Stockholm

Som jag skrev i förra inlägget så har jag börjat lägga in numren från Appelgrens förteckning på Typsidorna, och det var ju inte det lättaste. Visserligen tar han typerna före årtalen, vilket jag också gör, men typindelningen var inte riktigt densamma då som nu. Dels har det framkommit ny forskning som ändrat om en hel del och dels har vi numera andra tankar om vad som är viktigt. Detta märks kanske tydligast bland varianterna där han exempelvis inte anser att helt eller delat årtal (“1529” eller “29”) är så mycket att bry sig om och därför kommer de lite slumpartat i förteckningen.

I vilket fall såg jag att jag fick börja med att göra en översättningstabell från app-nr till sm-nr. Är det någon som har lust att korrekturläsa så vore jag tacksam, för jag kan absolut inte lita på att jag gjort allt rätt. Den kommer att vara bra att ha när man i någon gammal katalog ser ett app-nr som referens för då blir det ju lätt att översätta till sm-nr.

Under arbetets gång har jag upptäckt en del skiljaktigheter gentemot dagens referensböcker som jag härmed tänkte redogöra för, och vi börjar väl med 1 Öre Stockholm 1523-1533.

Bortglömd typ/variant. Detta ex från 1528 har en åtsida utan bård i fältet och med G i sköld mellan kungens fötter samt en frånsidessköld med en vase ovanför tre kronor. Appelgren hade två varianter med nr 198 och 199, och själv har jag hittat 2 ex (Hirsch 2 och Bonde 6) som båda ser ut att vara app 199. Enligt nya SM-bokens utmärkta tabell så ska det vara typ C/3 men den typen finns inte med eget sm-nummer bland de kända varianterna. Delzanno har den heller inte med, men han har väl i det stora hela använt uppgifter från gamla SM-boken som han sammanställt på ett nytt och fräschare sätt.

Hopblandade varianter? Sm 59 som är typ F/7 från 1533 kan jag inte hitta i Appelgrens förteckning och jag har själv inte heller hittat någon bild av den varianten. Å andra sidan hade Appelgren som nr 212 en typ G/7 från 1532 som varken jag eller någon annan verkar känna till idag. Jag får erkänna att jag själv inte kan reda ut vad som rätt och fel, och lämnar därför med varm hand problemet vidare till någon som sitter inne med mer information.

Jag har en enorm respekt för Appelgrens arbete med den där förteckningen, men det vore ju nästan otänkbart att inte han också gjorde fel någon gång. Problemet är att det inte längre går att korrekturläsa hans arbete. Exempelvis skriver han klart och tydligt för nr 212 (som nämns här ovan) att kungen ska ha en vasesköld mellan fötterna, men bilderna han hänvisar till har alla en vase utan sköld. Så vad är rätt och vad är fel?

Jag återkommer med fler nedslag bland Gustav Vasas mynt. Det här tycker jag är kul!

Falcoin