Pojkören

(Foto MISAB 19)

Få företeelser i den svenska mynthistorien omges av så många frågetecken som det så kallade pojköret 1772; d.v.s att stampar till 1 Öre km använts på plants med en större diameter. Enligt sägnen ska själva uttrycket “pojköre” ha uppstått redan 1746 när en lärling på myntverket ska ha behövt dryga ut lönen och därför ägnat sig åt en del illegal verksamhet nattetid. Något känt pojköre från den tiden finns dock inte och de flesta lärde tvivlar starkt på den historien.

Trovärdigare är då nedanstående kommentar som man hittar i Den Svenska Mynthistorien (SMH) 1719-1818:

(Skannat från SMH)

En annan möjlighet är att pojkörena kanske tillhör samma kategori som nedanstående företeelse.

(Foto Ahlström 51)

Stampar till 1 Öre km 1772 har använts till överpräglingar av 1/12 Riksdaler 1777, 1778 (detta ex) och 1779 samt till 1/24 Riksdaler 1778. Då rör det sig förmodligen om souvenirer; d.v.s mynt som besökare på myntverket haft i fickorna och som man använt som plants när präglingsmaskinen demonstrerats. Är det då så långsökt att tro att vanliga pojkören även det är demonstrationsexemplar, men präglade på oanvända och överblivna plants? Man kunde för övrigt inte använda ordinarie plants till 1 Öre km eftersom det då skulle bli en illegal prägling av äkta mynt, och det kunde man inte tillåta ens i undantagsfall. Att använda plants i fel diameter eller fel metall kunde dock tillåtas eftersom det då inte blev giltiga betalningsmedel.

Mer att läsa i ämnet finns i artikeln “1 Öre km 1772 präglad på irreguljära plants” av Jan-Olof Björk i Samlad Glädje 2009.

Falcoin