Vem var Holger Nyström?

Jag har grunnat lite på om jag kanske ska byta namn på min flik med “Kända samlingar av svenska mynt”. Många gånger skullet ett namn som exempelvis “Samlingar som borde vara kända” passa mycket bättre. Jag har nyligen lagt in en översikt över Holger Nyströms samling och då kan man ju fråga sig om någon vet vem det var. Jag vet i alla fall inte och den enda gång jag sett hans namn nämnas är då han förekommer i 3 provenienser i Haganders kataloger. Men inte heller där får man veta mer än att han kom från Malmö och att hans samling såldes på Hans Schulmans auktion i New York 26/3 1956.

Det var i alla fall en imponerande samling han sålde på Schulmans auktion. Den bestod av totalt 242 objekt; 165 dukatvalörer, 2 avslag, 7 caroliner (1868-1872) och resten kronguld (avslagen var en Gripenhielmdukat i brons och en 1/4 dukat 1733 i silver). Med andra ord en auktion jämbördig med vilken som helst av Haganders 4 auktioner.

Förutom att samlaren är bortglömd så tycker jag att det är extra tråkigt att hans mynt har förlorat sin proveniens. I Schulmans katalog var de flesta mynten inte avbildade och av de foton som fanns var de flesta av så dålig kvalitet att man inte kan vara säker på någonting. På Holger Nyströms sida så har jag redogjort för de enda 6 mynt som fortfarande har proveniensen kvar och här nedan visar jag bildbeviset på ett av dem:

Schulmans bild överst och Schmitz bild under. Det föreställer det enda kända exemplaret av dukaten 1774 med porträttet graverat av CG Fehrman. Jag har en färgbild också från Frimärkshuset 149 nu i våras, men bildlikheten syns bättre på Schmitz svartvita foto. Förutom denna så är det bara 2 st dukater från 1709 respektive 1753 där jag på liknande sätt kunnat fastställa identiteten.

Per-Otto Nordin, Paris, var tydligen med och handlade på Schulmans auktion och det är tack vare honom som provenienserna på 3 mynt finns med i Haganders kataloger. Nordin köpte säkert fler mynt också, men vilka de var kan man ju inte veta.

När jag lade in Schulmans försäljningar på raritetssidorna lade jag märke till att det allt som oftast stod “Håkan Kinnmark katalog 6 (1958)” på raden under. När jag jämförde katalogerna så upptäckte jag att inte mindre än 52 dukatvalörer i Schulmans katalog hade sin motsvarighet i Kinnmarks katalog. Detta är ju inget bevis, men jag finner det synnerligen troligt att Kinnmark var storköpare på Nyströms mynt. Och det har man naturligtvis ingen nytta av eftersom även Kinnmarks mynt har förlorat sin proveniens.

Om det nu är någon som känner till något mer om Holger Nyström, Malmö, som troligtvis var mest verksam på 1930- och 1940-talet så hör gärna av er. Jag uppdaterar mina sidor så fort jag får chansen.

Falcoin