Kända samlingar – Nyström, Holger

Fredagen den 23/3 1956 såldes Holger Nyströms imponerande samling på hans Schulmans auktion i New York. det handlade om 165 dukatvalörer, 2 avslag, 7 caroliner samt 66 kronguldsmynt, totalt 242 nummer. Med andra ord en auktion likvärdig med vilken som av Haganders 4 auktioner. Eftersom bild saknas i de flesta fall och det bilder som finns är av dålig kvalitet så har även provenienserna gått förlorade. De provenienser som är räddade är följande:

10 Dukat 1645 (Riga)

Ernst Kieler samling –> Sagförernes auktion i Köpenhamn 1937 –> Holger Nyströms samling (1937-1956) –> Hans Schulmans auktion i New York 1956 –> P.O.Nordins samling –> Ahlström 11 (1976) –> C.O.Algårds samling (1976-1985) –> Julius Haganders samling (1985-2012) –> Künker 219, auktion Hagander 4 (2012) –>?

(Foto Künker 219)

6 Dukat 1655 (Riga)

Holger Nyströms samling –> Hans Schulmans auktion i New York 1956 –> P.O.Nordins samling (1956-1987) –> Julius Haganders samling (1987-2011) –> Künker 196, auktion Hagander 2 (2011) –>?

En kuriosa i sammanhanget är att man under armavskärningen graverat in årtalet 1645 vilket naturligtvis är felaktigt. (Foto Künker 196)

3 Dukat 1646 (Riga)

Holger Nyströms samling –> Hans Schulmans auktion i New York 1956 –> P.O.Nordins samling (1956-1994) –> Münzen und Medaillen 80 (1994) –>?–> auktion Möller 17, Kassel (1996) –> Julius Haganders samling (1996-2012) –> Künker 208, auktion Hagander 3 (2012) –>?

(Foto Künker 208)

1 Dukat 1709

Holger Nyströms samling –> Hans Schulmans auktion i New York 1956 –>?–> Graf Robert Douglas samling –> Hess/Leu 34 (1967) –>?–> Hirsch 3 (1975) –>?–> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1990) –> Julius Haganders samling(1990-2012) –> Künker 219, auktion Hagander 4 (2012) –>?

(Foto Hagander 4)

1 Dukat 1753

Holger Nyströms samling –> Hans Schulmans auktion i New York 1956 –>?–> Nordlinds auktion 26-27 nov 2011 (nr 277) –>?

(Nordlinds foto)

1 Dukat 1774 (avvikande porträtt)

Holger Nyströms samling –> Hans Schulmans auktion i New York 1956 –>?–> Ahlström 9 (1975) –> Claes-Olof Algårds samling (1975-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Bjarne Ahlström –> Ahlström 42 (november 1990) –>?–> Ahlström 51 (1995) –>?–> Ahlström 69 (2004) –> Jan Walldén –>?–> Frimärkshuset 149 (2019)

(Foto Frimärkshuset 149)

Samlingen i sin helhet som den såldes på Schulmans auktion:

Gustav II Adolf:

2 st Dukater från Augsburg, 6 st från Erfurt och 5 från Nürnberg.

Kristina:

10 Dukat 1645 (Riga), 3 Dukat 1643 (Riga), 3 Dukat 1646 (Riga) och 2 Dukat 1646 (Riga)

1 st Dukat från Reval, 6 från Riga, 3 från Pommern och 1 från Stralsund

Karl X Gustav:

6 Dukat 1654 (Riga) och 1 Dukat 1655 (Stralsund)

Kark XI:

2 Dukat 1667 (Riga) och enkla dukater 1662 (Stralsund), 1679, 1680, 1689, 1692, 1694, Gripenhielmdukat1695 (avslag i brons) samt 1/4 Dukat 1692.

Karl XII:

Dukater 1708, 1709, 1715, 1716 och 1718

Ulrika Eleonora:

2 dubbla dukater 1719 och enkla dukater 1719 och 1720.

Fredrik:

Dukater 1737 (Hessen), 1743 (Ädelfors), 1744, 1746 (2 st), 1746 (Ostindisk), 1/2 Dukat 1735 (2 st), 1/4 Dukat 1730 (2 st), 1733 (2 st), 1733 (silver)

Adolf Fredrik:

Dukater 1753 och 1763, 1/2 Dukat 1755 samt 1/4 Dukat 1755

Gustav III:

Dukater 1774, 1776, 1777, 1778, 1781, 1782, 1783, 1786 samt 1787.

Gustav IV Adolf:

Dukater 1800, 1804, 1807 och 1809.

Karl XIII:

Dukater 1810 (2 st), 1811, 1812 (2 st), 1814 (2 st), 1815, 1816 och 1817

Karl XIV Johan:

4 Dukat 1837 (2 st), 1838 (2 st), 1843

2 Dukat 1839 och 1843 (2 st)

1 Dukat 1818 (3 st), 1821, 1822, 1825, 1826, 1828, 1830 (2 st), 1834, 1835, 1837, 1837 (3 st), 1839 (4 st), 1841 (2 st), 1842 samt 1843 (6 st)

Oscar I:

2 Dukat 1857 (2 st)

Dukater 1845 (brett huvud), 1845 (smalt huvud 3 st, 1846, 1847 (2 st), 1848 (3 st), 1849, 1850, 1851, 1852 (3 st), 1853, 1854, 1857 (2 st), 1858 samt 1859

Karl XV:

Dukater 1860 (2 st), 1861 (2 st), 1862 (2 st), 1863 (3 st), 1864, 1865 (2 st), 1866 (3 st), 1867 samt 1868.

Caroliner 1868 (2 st), 1869 (3 st), 1871 och 1872.

Oscar II:

20 Kronor av olika årtal (23 st), 10 Kronor av olika årtal (21 st) och 5 Kronor av olika årtal (18 st).

Gustav V:

20 Kronor 1925 och 5 Kronor 1920 (5 st)