Vad är en Fyrk?

Jag var för en tid sedan på en klubbauktion där det bland annat såldes en Fyrk 1627 (det var inte myntet på bilden som är hämtad från en MISAB-auktion). Det var en vanlig auktionslista utan bilder vilket väl kanske delvis kan förklara det som därefter följde. Jag hörde nämligen någon som frågade “Vad betyder fyrk?”. Han uttalade det “Fyr K”. Det var nog inte så många som hörde frågan, och lika bra var väl det eftersom svaren knappast var så upplyftande. En svarade “fyrkantig” och en annan “inte rund”…

För den som eventuellt läser detta och inte vet vad en fyrk är kan jag berätta att det inte har något med formen på myntet att göra. Ordet betecknar värdet på myntet; 1 Fyrk = 1/2 Örtug = 1/4 Öre.

Falcoin