Varianter till Dukater 1685

a.     5 nitar          bon– (Foto MISAB 26)

b.     6 nitar          bon 17 (Foto Ahlström 67)

c.     11 nitar         bon– (Foto Ahlström 50)