Varianter till dukater 1680 med mantel

     a.     med nitar      bon 12 (Foto Hagander 2)

     b.     inga nitar     bon 13 (Foto MISAB 36)