Varianter av riksdaler 1754

1754 var ett intressant år för de som samlar riksdalervarianter. Nu är de klarlagt att det just detta år faktiskt finns 3 varianter med hänseende på porträtt och gravörsignum: gs under bilden, gs på halsavskärningen (kort rosettsnibb) samt en till variant med gs på halsavskärningen men nu med lång rosettsnibb. Jämförande bilder följer här nedanför.

Den första varianten har gs F placerat på fältet, just i vinkeln mellan hårlocken och halsen. Den vänstra bilden är från 1753 och då syns F mycket tydligt. Enligt SM-boken så har vi hela tiden vetat att varianten även ska förekomma 1754, men något exemplar som kunnat verifiera detta har inte gått att uppbringa. Nu har det visat sig att detta beror på svagprägling, på smuts som fastnat på stampen och nästan gjort F osynligt. Den högra bilden är från 1754 (såld på MISAB 9) och där ser man något svagt på platsen där F ska sitta, men att det verkligen är ett F går inte att avgöra utifrån bilden. Det man dock kan se är att mynten i övrigt är stampidentiska och då ger det sig ju självt att det ska vara ett F även på myntet till höger.

Den förmodligen största anledningen till svårigheterna med variantbestämningen av Riksdalrarna 1754 är, förutom tidigare nämnda svagprägling, att man använt en porträttpuns och därmed gjort porträtten väldigt lika. Ovanstående ex är av den vanligaste varianten med F högt upp på halsavskärningen och med en kort rosettsnibb. Utgör förmodligen över 90% av det totala antalet kvarvarande riksdalrar 1754.

Bilden till vänster visar den tredje varianten 1754, vilken vi länge trodde saknade gravörssignum men som vi nu kunnat konstatera har ett gs på halsavskärningen även den. Den är i grunden uppbyggd av samma porträttpuns som tidigare år, men bland annat så har rosettfliken blivit längre. Stampen användes även 1755 och jämförs därför här med det vanligare porträttet det året. Det vänstra porträttet är förmodligen RRR både 1754 och 1755.  

Gravörsignumet på halsavskärningen är inte lätt att se på ett vanligt foto och inte ens på en förstoring kan man säkert avgöra vad det är om man inte redan vet det. Bilden till vänster är från det vanliga porträttet med kort rosettsnibb och till höger det sällsyntare porträttet med längre snibb. (Foto MISAB webb 26 och 28)