Raritetssidan – Karl X Gustav – 5 Dukater 1654

Konungens kröning

ex 1.

kvalitet 1+, “kantskada”

Ahlström 12 (1976) –> köpare 106

(Foto Ahlström 12)

Den 6:e juni 1654 avsade sig drottning Kristina Sveriges tron och Karl X Gustav, Sveriges nye konung, kröntes i Uppsala domkyrka. Efter kröningen gick processionen till Uppsala slott och under marschen dit kastades guld- och silvermynt ut till folket.

Synnerligen detaljerade räkenskaper över tillverkningen av kröningsmynt finns bevarade i 1654 års räntekammarbok (publicerad av Torgny Lindgren i NNÅ 1947 sid 121).

Av dessa räkenskaper kan utläsas att ej fler än 60 femdukater präglades, varav 13 utkastades till folket under processionen, 30 ex gick till konungen, 5 ex gick till Gustav Bonde, 9 ex till riksrådet, 1 ex till riksskattemästaren, 1 ex till räntemästaren samt slutligen 1 ex som sparades i räntekammaren.

Sammanlagt känner man till 4 exemplar som bevarats till våra dagar varav 2 ex finns på KMK, 1 ex i Uppsala Universitets Myntkabinett, samt ovanstående exemplar som är det enda kända i privat ägo. (Källa: Ahlström 12)