Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Mark

1 Mark      Stockholm      Typ 1      1536-1537

(Foto MISAB 19)

1 Mark      Västerås      Typ 1      1538-1539

(Foto Nordlinds auktion 2006)

1 Mark      Västerås      Typ 2      1539-1540

(Foto MISAB 15)

1 Mark      Svartsjö      Typ 1      1541-1544

(Foto MISAB 7)

1 Mark      Svartsjö      Typ 2      1544

Porträtt från daler

(Foto MISAB 27)

1 Mark      Svartsjö      Typ 3      1544-1549

(Foto MISAB 19)

1 Mark      Åbo      Typ 1      1556

(Foto från SM-boken)

1 Mark      Åbo      Typ 2      1556-1557

(Foto MISAB 6)

1 Mark      Åbo      Typ 3      1557-1558

(Foto MISAB 42)

1 Mark      Stockholm      Typ 2      1556

(Foto Nordlinds auktion 2006)

1 Mark      Stockholm      Typ 3      1557-1558

(Foto MISAB 6)

1 Mark      Stockholm      Typ 4      1558-1560

(Foto MISAB 27)