Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Mark – Åbo – Typ 1

Myntfakta:

Åbo     1556      ca 32-36 mm      12,02 g     50% silver

Upplaga: 63232 ex men då ingår även typ 2  

Myntmästare: Hans Hansson   

Gravör: Erik Olofsson

Gamla sm 220

Nya sm 232

RRRR

(Foto från SM-boken)