Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Örtug – Stockholm

Typ 1      utan år (1524)

Åtsida med kungakrona, stjärnor och G

(Foto MISAB 1)

Typ 2      1528-1529

Åtsida med vase i sköld

(Foto MISAB 7)

Typ 3      1529-1530

Åtsida med S i sköld

(Foto Bonde 3)

Typ 4      1530-1534

Åtsida med tre kronor i sköld

(Foto Bonde 1)

Typ 5      “1528” (egentligen 1532-1533)

Åtsida med krönt S

(Foto MISAB 13)

Hybrid 1      utan år       (två åtsidor)

(Foto från SM-boken)

Hybrid 2      1532)(1528       (två frånsidor)

(Foto från SM-boken)