Typsamlingssidan – Adolf Fredrik – Plåtmynt

4 Daler sm     1753-1759 och 1768

Märkt med Dalarnas vapen

(Foto Gabriel Hildebrand)

2 Daler sm     1751-1760

Märkt med Dalarnas vapen

(Foto Gabriel Hildebrand)

1 Daler sm       Typ 1         1751-1759

Märkt med Dalarnas vapen

(Foto Gabriel Hildebrand)

1 Daler sm      Typ 2          1752

Märkt med ett krönt C

(Foto Gabriel Hildebrand)

1 Daler sm      Typ 3          1752

Märkt med ett krönt G

(Foto Gabriel Hildebrand)

1 Daler sm      Typ 4          1753

Märkt med L i spegelmonogram

(Foto Gabriel Hildebrand)

1/2 Daler sm       Typ 1         1751-1759 och 1768

Märkt med Dalarnas vapen

(Foto Gabriel Hildebrand)

1/2 Daler sm       Typ 2         1752

Märkt med ett krönt C

(Foto Gabriel Hildebrand)

1/2 Daler sm       Typ 3         1752

Märkt med ett krönt G

(Foto Gabriel Hildebrand)

1/2 Daler sm       Typ 4         1753

Märkt med L i spegelmonogram

(Foto Gabriel Hildbrand)