Typsida – Adolf Fredrik – 1/2 Daler sm (typ 3)

Märkt med ett krönt G

Myntfakta:

Huså eller Semlan     1752     ca 0,4 kg     ca 7×8 cm     koppar från Gustavsbergsbolaget

Gravör: Carl Johan Wikman

Gamla sm nr 161

Nya sm nr 163

Totalt 11 ex enligt Tingström, RRRR privat

Ett krönt G betyder att kopparn levererats av Gustavsbergsbolaget. (Foto Gabriel Hildebrand)

Tidigare ansågs denna prägling vara gjord i Semlan, men det har visat sig att det lika gärna kunnat vara i Huså. I december 1751 slogs Gustavsbergsbolaget och Carlbergsbolaget ihop till “Gustavs och Carlbergs kopparverk” så det blev en ägare som dessutom var ägare till både Huså och Semlan. När man 1752 fick de nya stamparna med Adolf Fredriks monogram, för både Gustavsbergs och Carlbergs plåtar, så var inte gårmakeriet i Semlan färdigt och därför påbörjades stämplingen i Huså. Först i början av 1754 var myntverket i Semlan färdigt att tas i bruk och det var inte förrän då som stämplingen kunde påbörjas där. Problemet var att man, såvitt det är känt, inte fick fler stampar från Avesta och därför fortsatte man att i Semlan stämpla med 1752 års stampar ända till 1763 när verksamheten upphörde.

Till dess att nya arkivfynd har gjorts så är det alltså idag omöjligt att säga om 1752 års plåtmynt med krönt G och krönt C är stämplade i Huså eller i Semlan, omöjligt att säga vilket år stämplingen skedde eller ens varifrån kopparn kom. När ordningen var så dålig i övrigt så kan man lika gärna ha använt Gustavsbergs stampar till Carlbergs koppar och tvärtom.

Nu spelar detta i praktiken ingen roll: stämplarna är försedda med årtalet 1752 och med ett krönt G vilket står för Gustavsbergsbolaget. Utöver detta kan inga vidare utredningar göras på något enskilt mynt.