Typsida – Adolf Fredrik – 1 Daler sm (typ 4)

Märkt med L i spegelmonogram

Ljusnedal     1753     ca 0,8 kg     ca 12×13 cm

Gravör:  Carl Johan Wikman

Gamla sm 158

Nya sm 160

7 ex totalt enligt Tingström, RRRR privat

L i spegelmonogram står för myntorten Ljusnedal. (Foto Gabriel Hildebrand)

Det finns två varianter av spegelmonogrammet; den ena är som på bilden med två punkter i mitten, den andra är utan punkter. Man misstänker att varianten med punkter kan härröra från en illegal myntning 1755.