Typsida – Adolf Fredrik – 1 Daler sm (typ 1)

Märkt med Dalarnas vapen

Myntfakta:

Avesta     1751-1759     ca 0,8 kg     ca 12×13 cm

Gravör:  Carl Johan Wikman     1751-1759

     Typ 1:1.     1751      sm 139

     Typ 1:2.     1752      sm 140

     Typ 1:3.     1753      sm 141

     Typ 1:4.     1754      sm 142

     Typ 1:5.     1755      sm 143

     Typ 1:6.     1756      sm 144

     Typ 1:7.     1757      sm 145

     Typ 1:8.     1758      sm 146

     Typ 1:9.     1759      sm 147

Man märkte stämplarna med dalpilarna för att markera att myntorten var Avesta. (Hildebrands foto)