Typsida – Adolf Fredrik – 1/2 Daler sm (typ 4)

Märkt med L i spegelmonogram

Myntfakta:

Ljusnedal     1753     ca 0,4 kg     ca 7×8 cm

Gravör:  Carl Johan Wikman

Gamla sm 159

Nya sm 161

3 ex totalt enligt Tingström, inget känt ex privat

L i spegelmonogram innebär att myntorten är Ljusnedal. (Foto Gabriel Hildebrand)

Det finns två varianter av spegelmonogrammet; den ena är som på bilden, den andra har två punkter i mitten av monogrammet (se 1 Daler sm Ljusnedal). Varianten med punkter kan härröra från en illegal myntning 1755.