Svårtolkat

Ibland när jag söker i gamla kataloger så upptäcker jag saker som är rätt svårtolkade. Den här bilden passar väl in på detta. Den är scannad från Ahlströms lagerkatalog 33 (1970) och där sålde man bland annat 1 Öre 1621 med endast 21 inpunsat i stampen. Myntet i fråga bjöds även ut i lagerkatalogerna 30, 34, 35 och 37, och alltid utan bild. Det intressanta med detta är de specialsamlare av 1-öringar som jag har talat med har varken sett eller hört talas om något sådant mynt.

Eftersom objektsbeskrivningen var densamma i alla katalogerna bör man kunna utesluta ett skrivfel. Man kan nog även kunna ta för givet att Ahlström var så numismatiskt kunnig redan i början av 1970-talet att han inte misstolkar exempelvis en svag- eller felprägling. Så kvar finns väl bara alternativet att myntet verkligen finns och att det ligger bortglömt någonstans i någon gammal samling?

Här bjöds även 1 Öre 1625 ut och det är lika svårsmält det eftersom detta är den enda officiella försäljningen jag hittat av detta årtal. Åtminstone om man tar för givet att det är en stockholmsprägling. Lägg också märke till att den inte ens är försedd med ett “R”. 1/2 Öre 1615 har man däremot raritetsbetecknat, vilket också är märkligt eftersom det ju inte är något speciellt sällsynt mynt.

Är det någon som kan komma med någon information som kan räta ut någon av mina frågetecken så vore jag djupt tacksam. Dylika mysterier går mig på nerverna.

Falcoin