Referat från Ponterio 39 i Los Angeles (1990)

Jag fick mig tillsänt nedanstående referat och det var så trevligt att jag bara måste dela med mig av det. Det var på den auktionen som plåtmynten från Nicobar bjöds ut för första gången och här berättas det av ett ögonvittne. De angivna priserna är i svenska kronor, omräknat från USD och sedan avrundat till jämna hundringar.

Auktionsfirman lät meddela innan auktionen, till undertecknad, att de nu offererade exemplaren tillhörde de “bästa” ur den mer än 3200 st stora skatten. Ovissheten om hur den amerikanska kvalitetssättningen skulle vara jämfört med den svenska, visade sig vara befogad. När det gällde detta, samt att överhuvudtaget åta sig denna “tunga” uppgift att sälja denna samling, kan man nog anta att auktionsfirman gjorde som dykarna; med andra ord, tog sig vatten över huvudet. Så det var bara att sätta sig ner och noggrant studera varje plåt för sig. Efter genomgången fann undertecknad att ca 360 utav totalt 498 exemplar ej på något sätt kunde anses vara acceptabla ur svensk samlarsynvinkel.

Men å andra sidan var det bara 10 närvarande i salen inför auktionen. Dessa 10 var 2 skånska samlare, 1 från Sverige utvandrad samlare, 1 handlare, 1 svensk auktoritet på plåtmynt (Bertel Tingström), 2 amerikanska intressenter, 1 som serverade kaffe samt 2 som uppenbarligen gått fel.

Efter att delar av podiet rasat samman, dock ej av plåtmyntens tyngd, och åter rests upp, kunde auktionen börja. Nr1, en 2 Daler 1675, kvalitet 1/1? såldes för 3600 kr, vilket inte kan anses vara speciellt dyrt. 2 dalern 1690 höll kvalitet 2 och såldes för 1750:-. Karl XII:s 4 dalrar var samtliga av mycket dålig kvalitet, vilket svenska köpare som per post bjudit och “lyckats” köpa dessa , tyvärr kommer att erfara.

Ett flertal 2-dalrar från Karl XII och Ulrika Eleonora höll god kvalité. Av Fredriks 325 plåtar höll omkring 50 acceptabel kvalité. Adolf Fredriks 75 var jämnt fördelade mellan god och dålig kvalité. Några prisexempel inklusive provision:

Nr 122 Daler 1716omkring 1+6000:-
Nr 342 Daler 1718nära 1+5500:-
Nr 461 Daler 17151/1+3700:-
Nr 792 Daler 1710 upphöjd till 3 Daler1/1+15500:-
Nr 822 Daler 17191/1+5800:-
Nr 971/2 Daler 17191/1?2600:-
Nr 1014 Daler 172113700:-
Nr 4314 Daler 17561/1+7000:-

Sammanfattat av den ende närvarande mynthandlaren, Peter Österlund från J. Pedersen Mynthandel.

Falcoin