Raritetssidan – Gustav Vasa – Västerås 1538-1540

ÅrGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
1 Daler15401422 kända ex149
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
1 Mark
typ 1
15381432 kända ex150
1 Mark
typ 1
1539144unik i Göteborg151
1 Mark
typ 2
153914514 kända ex152
1 Mark
typ 2
1540Gorius som gravör146ganska vanlig153a
1 Mark
typ 2
1540Ulrich som gravörminst 25 ex153b
1 Mark
typ 2
15402 prickar
över kronan
4 kända ex153c
1 Mark
typ 2
147unik på KMK154
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
1/2 Mark
typ 1
15381482 kända ex155
1/2 Mark
typ 2
1539149unik på KMK156
1/2 Mark
typ 3
153915012 kända ex157
1/2 Mark
typ 3
15401539 års bild151a10 kända ex158a
1/2 Mark
typ 3
15401540 års bild
större porträtt
151bganska vanlig158b
1/2 Mark
typ 3
15402 prickar över kronan2 kända ex158c
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
2 Öre
typ 1
1538152endast off. saml?159
2 Öre
typ 2
15391536 kända ex160
2 Öre
typ 2
15401539 års bild
utan prickar
154a11 kända ex161a
2 Öre
typ 2
15401540 års bild154b14 kända ex161b
2 Öre
typ 2
15401539 års bild
2 prickar över skölden
4 kända ex161c