Raritetssidan – Gustav Vasa – 1/2 Mark 1540 – sm 158c

Två prickar över kronan

ex 1.

kvalitet 1+

Appelgrens lagerkatalog maj 1942 –> Gunnar Ekströms samling (1942-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1976) –> Ahlström 11 (1976) –> Birger Wennberg, Hirsch Mynthandel –>?

(Foto Ahlström 11)

ex 2.

Otto Smiths samling (-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1999) –> Ahlström 58 (1999) –> Harry Ungfeldts samling (1999-2015) –> G. Kallins samling

(Foto MISAB 16)