Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Daler Västerås

Myntfakta:

Västerås     1540      ca 38-41 mm      29,26 g     95,3% silver                    

Upplaga: okänd

Myntmästare: Hans Hansson     

Gravör: Gorius Målare

Gamla sm 142

Nya sm 149

RRRR

(Bild från Sothebys katalog “Brand del 1” från 1981)