Raritetssidan – Gustav II Adolf – Öresvalörer i silver – Stockholm

1 Öre

ÅrVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 116131 OR67ganska vanlig78a
Typ 116131O RE???78b
Typ 2161568sällsynt79
Typ 2161669ganska vanlig80
Typ 2161770ganska vanlig81
Typ 21618blommor som
bitecken
71sällsynt82a
Typ 21618dödskallar eller
kulkors som
bitecken
sm–13 kända ex82b
Typ 2161972ganska vanlig83
Typ 2162073ganska vanlig84
Typ 2162174sällsynt85
Typ 21622årtal “1622”75a1 känt ex86a
Typ 21622årtal “622”75bganska vanlig86b
Typ 21622årtal “22”75cganska vanlig86c
Typ 21623årtal “23”76sällsynt87
Typ 21623årtal “Z3”4 kända ex
Typ 2162477ganska vanlig88
Typ 21625781 känt ex89
Typ 2utan år796 kända ex90

1/2 Öre

ÅrVariant 1Variant 2Gamla
sm-nr
FörekomstNya sm-nr
Typ 11615omskriften
börjar nedtill
SVECIAE803 kända ex91a
Typ 11615omskriften
börjar upptill
do80vanlig91b
Typ 11615doSVECAE801 känt ex91c