Raritetssidan – Gustav II Adolf – Öresvalörer i silver

1 Öre Stockholm

Typ 11613sm 67fler än 15 ex
Typ 2:11615sm 68fler än 15 ex
Typ 2:21616sm 69fler än 15 ex
Typ 2:31617sm 70fler än 15 ex
Typ 2:4a1618blommor som bitecken i omskrifternasm 71fler än 15 ex
Typ 2:4b1618dödskallar och eller kors
som bitecken i omskrifterna
sm–6 kända ex
Typ 2:51619sm 72fler än 15 ex
Typ 2:61620sm 73fler än 15 ex
Typ 2:71621sm 74fler än 15 ex
Typ 2:8a1622årtal “1622”sm 75a1 känt ex
Typ 2:8b1622årtal “622”sm 75bfler än 15 ex
Typ 2:8c1622årtal “22)sm 75cfler än 15 ex
Typ 2:9a1623årtal “23”sm 76fler än 15 ex
Typ 2:9b1623årtal “Z3”sm–3 kända ex
Typ 2:101624sm 77fler än 15 ex
Typ 2:111625sm 781 känt ex
Typ 2:12utan årsm 796 kända ex

1/2 Öre Stockholm

Typ 11615sm 80fler än 15 ex

2 Öre Kalmar

Typ 1:11623sm 91fler än 15 ex
Typ 1:21624sm 921 känt ex
Typ 1:3a1625sm 933 kända ex
Typ 1:3b1625åtsidans sköld
rund nedtill
sm 931 känt ex
Typ 2:11624sköldar med volutersm 926 kända ex
Typ 2:21625sköldar med volutersm 93inget privat ex

1 Öre Kalmar

Typ 11623REGIS SVECIAE 1623)
(MONETA NOVA 1 OR
sm 947 kända ex
Typ 21624CIVITA CALMAR 1624)
(MONETA NOVA 1 OR
sm 951 känt ex
Typ 3:1a1624MONETA NOVA 1 OR)
(CIVITATI CALMAR 1624
mm upptillsm 96afler än 15 ex
Typ 3:1b1624MONETA NOVA 1 OR)
(CIVITATI CALMAR 624
mm upptill
årtal “624”
sm–2 kända ex
Typ 3:1c1624MONETA NOVA 1 OR)
(CIVITATI CALMAR 1624
mm nedtillsm 96bfler än 15 ex
Typ 3:2a1625MONETA NOVA 1 OR)
(CIVITATI CALMAR 1625
mm upptillsm 98a3 kända ex
Typ 3:2b1625MONETA NOVA 1 OR)
(CIVITATI CALMAR 1625
mm nedtillsm 98bfler än 15 ex
Typ 41626GVSTA ADOL D G REX SVECIAE 1626)
(MONET NOVA CIV CALMAR
sm 99unik på KMK
Typ 51627GUSTAWS ADOLF D G REX SVECIAE 1627)
(MONETA NOVA CIVIT CALMAR
götalejon
inom sköld
sm 100endast off.saml?

1 Öre Göteborg

Typ 1:11625sm 101fler än 15 ex
Typ 1:2a1626Strömmarna bakom lejonet
slutar nere till höger
sm 1023 kända ex
Typ 1:2b1626Strömmarna bakom lejonet
slutar nere till vänster
sm 1023 kända ex
Typ 1:31627sm–endast off.saml?

1 Öre Norrköping 1626

Typ 1utan GAR på åtsidans fält,
1 OR på frånsidans fält
mm BKsm–1 känt ex
Typ 2med GAR,
1 OR på frånsidans fält
mm BKsm–2 kända ex
Typ 3:1amed GAR,
1 OR i åtsidans omskrift
mm BKsm 104aendast off.saml?
Typ 3:1bmed GAR,
1 OR i åtsidans omskrift
mm glödghake
upptill
sm 104bfler än 15 ex
Typ 3:2med GAR,
1 OR i åtsidans omskrift
mm glödghake
nedtill
sm 104d2 kända ex