Raritetssidan – Gustav II Adolf – 1 Öre 1623

ex 1.

kvalitet 01

Holmberg 156 (1936) –>?–> Ahlström 15 (1977) –> Bjarne Ahlström –>?–> Ahlström 41 (1990) –>?

(Foto Ahlström 41)

ex 2.

kvalitet 01

Ahlström 42 (1990) –>?

(Foto Ahlström 42)

ex 3.

kvalitet 1+

Appelgrens 43:e auktion (okt 1921) –> Gunnar Ekströms samling (1921-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1976) –>?

(Foto Ahlström 12)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Glück (1963) –> Per Hellström (1963-1989) –> Gunnar Hellström kvalitet 1

ex. Tingström –> Ahlström 3 (1973) kvalitet 1+/01

ex. Ahlström 7 (1974) –> Törngren kvalitet 1+, “kantskada”

ex. Sten Johansson –> Ahlström 31 (1985) kvalitet 1/1+

ex. Ahlström 34 (1986) kvalitet 1+

ex. Ahlström 48:215 (1993) kvalitet 1+

ex. Ahlström 48:216 (1993) –> Hamrin kvalitet 1+, “kantförlust, korroderad”

ex. Svensson –>?–> Ahlström 62 (2000) –> PG Carlsson kvalitet 1+

ex. Ahlström 69 (2004) kvalitet 1+, “obetydligt kanthack”

ex. Ahlström 71 (2004) –> J.Holmberg kvalitet 1/1+