Raritetssidan – Gustav II Adolf – 1 Öre 1623

Totalt 34 försäljningar och därför uppdateras sidan inte längre.

ex 1.

kvalitet 01/0

Ahlströms lagerkatalog 56 (1977) –>?

(Ahlströms foto)

ex 2.

kvalitet 01

Holmberg 156 (1936) –>?–> Ahlström 15 (1977) –> Bjarne Ahlström –>?–> Ahlström 41 (1990) –>?–> MISAB 3 (2010) –>?

(Foto Ahlström 41)

ex 3.

kvalitet 01

Ahlströms Mynthandel (1969) –> Claes-Olof Algårds samling (1969-1977) –> Österlunds auktion (mars 1977) –> Karl-Erik Schmitz samling –>?–> Ahlström 42 (1990) –>?

(Foto Ahlström 42)

ex 4.

kvalitet 01, “obetydligt svagpräglad”

MISAB 29 (2018) –>?

(Foto MISAB 29)

ex 5.

kvalitet 1+

Appelgrens 43:e auktion (okt 1921) –> Gunnar Ekströms samling (1921-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1976) –> Ahlström 12 (1976) –>?

(Foto Ahlström 12)

ex 6.

kvalitet 1+, “något svagpräglad”

Sven Svenssons samling (ss1933) –> SNF 159:9 (2010) –>?

(Foto SNF 159)

ex 7.

Ove Karlssons samling

(privat foto)

ex 8.

Westerlunds Mynthandel –> Tradera 2014 –> Melins Mynt –>?

(Westerlunds foto)

ex 9.

kvalitet 1/1+

Haljak 28 (2018) –>?

(Foto Haljak 28)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Glück (1963) –> Per Hellström (1963-1989) –> Gunnar Hellström kvalitet 1

ex. Svensson (ss1934) –> SNF 53:121 (1963) kvalitet 01

ex. Ahlströms lagerlista 15 (1964) kvalitet 1+

ex. Svensson (ss1931) –> SNF 61:67 (1967) kvalitet 01

ex. Ahlströms lagerlista 30, 31, 32 och 37 (1969-1971) kvalitet 1+

ex. Tingström –> Ahlström 3 (1973) kvalitet 1+/01

ex. Ahlström 7 (1974) –> Törngren kvalitet 1+, “kantskada”

ex. Nordlinds lagerkatalog 9 (1979) kvalitet 1+

ex. Sten Johansson –> Ahlström 31 (1985) kvalitet 1/1+

ex. Ahlström 34 (1986) kvalitet 1+

ex. Schmitz lot nr 580 (1989) –> PGC

ex. Ahlström 48:215 (1993) kvalitet 1+

ex. Jarl Gallén –> SNY 300:200a (1992) ingick i lot

ex. Antikören 11 (1992) kvalitet 1/1+

ex. Ahlström 48:216 (1993) –> Hamrin kvalitet 1+, “kantförlust, korroderad”

ex. Törngren –> Spink 143:558 (2000) –> PGC 1,35 g

ex. Törngren –> Spink 143:558 (2000) –> PGC 1,44 g

ex. Svensson –>?–> Ahlström 62 (2000) –> PGC kvalitet 1+

ex. Svensson (ss1932) –> SNF 140:45 (2000) kvalitet 1/1+

ex. Ahlström 69 (2004) kvalitet 1+, “obetydligt kanthack”

ex. Ahlström 71 (2004) –> J.Holmberg kvalitet 1/1+

ex. Bonde 6 (2010) ingick i lot 176 (1,74 g)

ex. MISAB 13 (2015) ingick i lot 672

ex. MISAB 33 (2019) ingick i lot 111

ex. MISAB 35 (2020) ingick i lot 187