Raritetssidan – Gustav II Adolf – 1 Öre 1618 med dödskallar eller kors

Som framgår av rangeringen nedan finns det 3 varianter av dessa 1-öringar som är präglade i Söderköping.

Dödskallar på båda sidor

ex 1.

kvalitet 01, “lätt rengjord”

MISAB 35 (2020) –>?

(Foto MISAB 35)

ex 2.

kvalitet 1+, “kantförlust”

MISAB 2 (2010) –>?

(Foto MISAB 2)

ex 3.

J.Holmbergs samling

(privat foto)

ex 4.

ET:s samling

(privat foto)

ex 5.

kvalitet 1/1+, (1,36 g)

Myntkompaniet 6:49 (2014) –>?

(Foto Myntkompaniet 6)

ex 6.

Nils-Unos samling

(privat foto)

ex 7.

Haljak e115 (maj 2023) –> Haljak 37 (okt 2023) –> Haljak 38 (mars 2024) –>?

(Haljaks foto)

Dödskalle enbart på frånsidan

ex 1.

okänd ägare

(privat foto)

Kors på båda sidor

ex 1.

kvalitet 1/1+

Aurum 4:272 (2008) –>?

(Foto Aurum 4)

ex 2.

Selins Mynthandel (2021) –> Nils-Unos samling

(privat foto)

ex 3.

kvalitet 01, “något svagpräglad”, (1,15 g)

Myntkompaniet 6:48 (2014) –>?

(Foto Myntkompaniet 6)

ex 4.

J.Holmbergs samling

(privat foto)

ex 5.

(okänt var bilden kommer ifrån)