Raritetssidan – Gustav II Adolf – 1/2 Öre 1615 (SVECAE)

ex 1.

kvalitet 1)(1/1+, “korroderad”, (1,52 g)

Sten-A. Ivarssons samling –> MISAB 22 (2017) –> Johan P:s samling –>?

(Foto MISAB 22)

1/2 Öre 1615 är ett vanligt förekommande mynt, men bara i var tredje auktionsförsäljning kan varianten identifieras via bild eller beskrivning. 90% av dessa utgörs av varianten med omskriften som avslutas med SVECIAE upptill. Kvarvarande 3% av totalen delas av de båda andra varianterna. Ovanstående bild är den enda vi har av varianten med felstavningen SVECAE.