Raritetssidan – Gustav II Adolf – Öresvalörer i silver – Kalmar, Göteborg och Norrköping

2 Öre Kalmar

ÅrVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11623släta sköldar91sällsynt113
Typ 11624do921 känt ex114
Typ 21624sköldar med voluter926 kända ex115
Typ 11625släta sköldar933 kända ex116
Typ 11625åtsidans sköld
rund nedtill
931 känt ex
Typ 21625sköldar med voluter93inget privat ex117

1 Öre Kalmar

ÅrOmskrifterna
börjar med:
VariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11623REGIS SVECIAE
MONETA NOVA
948 kända ex118
Typ 21624CIVITA CALMAR
MONETA NOVA
951 känt ex119
Typ 31624MONETA NOVA
CIVITATI CALMAR
mm upptill96asällsynt120a
Typ 31624domm upptill
årtal “624”
2 kända ex120b
Typ 31624domm nedtill96bsällsynt120c
Typ 31625domm upptill98a3 kända ex121a
Typ 31625domm nedtill98bganska vanlig121b
Typ 41626GVSTA ADOL
MONET NOVA
99endast
off.saml?
122
Typ 51627GUSTAWS ADOLF
MONETA NOVA
götalejon
inom sköld
100endast
off.saml?
123

1 Öre Göteborg

ÅrVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11625101ganska vanlig124
Typ 11626Strömmarna går
ner till höger
1023 kända ex125a
Typ 11626Strömmarna går
ner till vänster
1023 kända ex125b
Typ 11627endast off.saml?126

1 Öre Norrköping

ÅrVariant 1Variant 2Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11626utan GAR
1 OR på frånsidan
mm BK1 känt ex127
Typ 21626med GAR,
1 OR på frånsidan
do2 kända ex128
Typ 31626med GAR,
1 OR i åtsidan
do104aendast
off.saml?
129a
Typ 31626domm glödghake
upptill
104bsällsynt129b
Typ 31626domm glödghake
nedtill
104d2 kända ex129d