Typsida – Gustav II Adolf – 1 Öre Kalmar

Myntfakta:

Kalmar     1623-1627     1,62 g     18,5-21 mm     25% silver

Myntmästare:  Henrik Funcke

Gravör:  okänt

ÅrOmskrifterna
börjar med:
VariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Typ 1:11623REGIS SVECIAE
MONETA NOVA
11894RR
Typ 2:11624CIVITA CALMAR
MONETA NOVA
11995RRRR
Typ 3:1a1624MONETA NOVA
CIVITATI CALMAR
mm upptill
inget mm
120a96aS
Typ 3:1b1624do mm upptill
årtal “624”
120bRRRR
Typ 3:1c1624do mm nedtill120c96bS
Typ 3:2a1625do mm upptill121a98aRRR
Typ 3:2b1625domm nedtill121b98bganska
vanlig
Typ 4:11626GVSTA ADOL
MONET NOVA
12299endast
off.saml?
Typ 5:1 1627GUSTAWS ADOLF
MONETA NOVA
götalejon
inom sköld
123100endast
off.saml?
Typ 1:1 (Foto Aurum 4)
Typ 2 (Foto KMK)
Typ 3:1a (Foto MISAB 26)
Typ 4 (Foto MISAB 9)
Typ 5 (Foto Uppsala UMK)