Raritetssidan – Gustav II Adolf – 1 Öre 1626 (Norrköping)

Med 1 ÖR på frånsidan och utan GAR på åtsidan

ex 1.

kvalitet 1, “korrosionsskador”

Ahlström 63 (2001) –> Bengt Hemmingsson –> Nils Unos samling

(Foto Ahlström 63)