Typsida – Gustav II Adolf – 1 Öre Norrköping

Myntfakta:

Norrköping     1626     1,62 g     18,5-21 mm     25% silver

Myntmästare:  Bertil Krause (mm BK) och Hans Kaphingst (mm glödghake)

Gravör:  okänt

Typ 1:1Utan GAR på åtsidans fält,
1 OR på frånsidans fält
mm BKsm–RRRR
Typ 2:1med GAR,
1 OR på frånsidans fält
mm BKsm–RRRR
Typ 3:1med GAR,
1 OR i åtsidans omskrift
mm BKsm 104aendast off.saml?
Typ 3:2amed GAR,
1 OR i åtsidans omskrift
mm glödghake
upptill
sm 104bS
Typ 3:2bmed GAR,
1 OR i åtsidans omskrift
mm glödghake
nedtill
sm 104dRRRR
Typ 1 (Foto Ahlström 63)
Typ 2 (Foto Aurum 5)
Typ 3:2a (Foto MISAB 6)
Typ 3:2b (Foto MISAB 7)