Typsida – Gustav II Adolf – 1 Öre Norrköping

Myntfakta:

Norrköping     1626     1,62 g     18,5-21 mm     25% silver

Myntmästare:  Bertil Krause (mm BK) och Hans Kaphingst (mm glödghake)

Gravör:  okänt

Variant 1Variant 2Nya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Typ 1:1Utan GAR
1 OR på frånsidan
mm BK127RRRR
Typ 2:1med GAR,
1 OR på frånsidan
mm BK128RRRR
Typ 3:1med GAR,
1 OR i åtsidan
mm BK129a104aendast off.saml?
Typ 3:2adomm glödghake
upptill
129b104bS
Typ 3:2bdomm glödghake
nedtill
129d104dRRRR
Typ 1 (Foto Ahlström 63)
Typ 2 (Foto Aurum 5)
Typ 3:2a (Foto MISAB 6)
Typ 3:2b (Foto MISAB 7)