Provmynt?!

Sep 12 2018

Om jag inte läser helt fel i Tingströms uppslagsbok så sorterar 4 Öre 1665 och 1666 inte under någon myntordning. Den nya myntordningen kom inte förrän 1667 och före det så fanns det ingen tillämpbar. Detta innebär en hel del saker men först och främst att dessa mynt definitivt inte kan ha blivit präglade för att cirkulera som betalningsmedel. Med stor sannolikhet är det provmynt som egentligen skulle blivit placerade tillsammans med sm 374 och 375 i SM-boken. Inte som nu bland de ordinarie 4-öringarna 1667-1684 (sm 190-207). Inte heller Nordlinds verkar ha reflekterat på saken när en 1665:a såldes på deras auktion i november 2011. Man beskrev den bara som ett ytterst sällsynt typmynt. Men då redovisade man i alla fall vikterna på de kända exemplaren: 3,62 g, 3,67 g samt 3,83 g. Detta kan man då jämföra med den rätta vikten efter 1667 års myntordning som var 3,51 g. Och vikten på 1/2 Mark 1604-1618 skulle vara 2,47 g så det är ju som sagt inte alls tillämpbart.

Falcoin