Dukater 1714

Sep 10 2018

Efter en mailfråga och en tids kontemplation har jag insett att jag måste reda ut det här med varianterna på 1714 års dukater bättre. Jag har kallat dem för 1713 och 1714 års porträtt, och det är väl i och för sig korrekt men inte så precist som jag vill att det ska vara. För den som kan dessa mynt räcker kanske informationen men för den mer ovane är det svårare.

Bilden till vänster visar 1713 års porträtt som alltså även är vanligast förekommande 1714. Till höger har vi de porträtt som användes endast 1714 och förmodligen i begränsade omfattning. “1714 års porträtt” är alltså plural vilket jag nog inte heller preciserat så tydligt.

Om man nu tittar närmare på porträtten så ser man att de båda övre förvisso är olika för ögat, men det finns inget rejält att peka på som skiljer. Det är helt enkelt två olika stampar som varierar. Det nedre myntet har däremot 3 nitar på bröstet vilket ju är ett tydligt kännetecken. Så nu heter den svåra varianten “3 nitar på bröstet” både på Typsamlingssidan och på Raritetssidan. Lätt som en plätt!

Falcoin