Höga priser på MISAB 28 och 29

Sep 22 2018

Min vana trogen har jag tittat lite på prisnivåerna som uppnåddes på guldmynten på MISABs auktioner förra helgen. Som man kunde förvänta sig fortsatte trenden uppåt.

2016     89     2548700 kr     2584946 kr     99%     (101%)

2017    113     3871800 kr     3235376 kr    120%     (109%)

2018    188     9178500 kr     6196105 kr     148%     (145 %)

Tabellen visar år, antal svenska guldmynt/år, totala försäljningen på MISAB respektive totala försäljningen för motsvarande mynt på Haganders auktioner samt ökningen i procent mellan dessa försäljningar. Procentsiffran inom parentes motsvarar ett annat sätt att räkna; i stället för att räkna på totalen så tar man fram procenten för varje enskilt mynt och sedan tar man ett medeltal av det. Det sättet att räkna ger de “billigare” mynten större genomslag, men som synes så spelar det i slutändan inte så stor roll.

Nu kan man ju fråga sig om trenden kommer att fortsätta på detta sätt? Knappast troligt om ni frågar mig. Det har nämligen visat sig att prisnivåerna höjs när en stor samling säljs; vi såg det med Bondes, med Haganders och nu med Ertzeids samling. Man såg även en liten uppgång när Lindbergs samling såldes, trots att det var en typsamling utan årtalsserier. Tiden mellan storsamlingarna sker en stagnation; marknaden “minns” de nya prisnivåerna så den återgår inte till en tidigare nivå, men det kommer helt enkelt ut för lite toppmynt i mellantiden för att det ska bli den verkliga striden igen. Jag gissar att nivån de närmaste åren kommer att ligga mellan 130% och 150% av resultaten på Haganders auktioner.

Hur såg då toppresultaten ut i procent förra helgen? Tabellen nedan är framräknad på samma sätt som tidigare.

Dukat 1788     MISAB 28:939     150000 kr     30260 kr     496%

2 Dukat uå (1634)     29:161     370000 kr     108250 kr     342%

Dukat 1736     MISAB 28:702     130000 kr     40463 kr     321%

Dukat 1781     MISAB 28:933     37000 kr     11570 kr     320%

3 Mark 1590     MISAB 28:120     175000 kr     56290 kr     311%

Extra intressant att av dessa var det bara dukaten 1781 som inte var ex Hagander. Det var alltså rejäla prisökningar på dessa Hagandermynt. 

Falcoin