Myntets fyra åldrar

Tidigare postat 28/11 2014

Man gyllne åldern kallat har
den tid, då uti alla stater
var en uti sin ficka bar
en pung med holländska dukater. 
Sen följde silvrets tidevarv
riksdalrar, piastrar, caroliner
och slika oviga maskiner
man fick i handel och i arv
Så kom den tunga koppartiden,
som gjorde ännu mer besvär.
Och säkert alla fägna lär,
att även den är väl förliden 
Nu, gudskelov, på intet sätt
man över slika bördor klagar,
men världen faller allöm lätt
i pappersålderns sälla dagar.

(Anna Maria Lenngren 1792)

Falcoin