Frimärkshuset 149

Det är bokstavligt talat en guldkantad auktion som Frimärkshuset bjuder på nu på lördag 25/5. Av 113 myntloter så består mer än hälften av guldmynt, vilket nog kan sägas är en ganska ovanlig fördelning. Av de 68 svenska loterna är övervikten ännu större; ca 60%.

(Frimärkshusets foto)

Själv intresserar jag mig mest för de mynt som ger mig sysselsättning på hemsidan, och raritetssidorna för dukaterna 1774, 1794 och 1797 är nu uppdaterade. För ovanstående dukat 1689 har jag ingen sida färdig ännu men jag kan ju säga att jag för närvarande känner till 8 exemplar av det årtalet. Jag visar inte heller några sidor för 2 dukat 1719 och dukaterna 1746 och 1803 eftersom det börjar bli så jobbigt att hålla isär exemplaren när antalet närmar sig 20 (eller går däröver). Man kan dock inte säga annat än att även dessa årtal är sällsynta.

Frimärkshuset håller väldigt låga utropspriser, men jag tror nog att slutpriserna ändå hamnar på de nivåer som vi blivit vana vid de senaste åren.

Falcoin