MISAB 30 – några axplock

Så kom då MISAB-katalogerna och det är ju spännande som alltid. Har hittills bara hunnit med en första snabb titt i katalog 30, men jag såg några av Karl XI:s 2-marker som jag kände igen och tänkte att bidra lite med provenienserna på dem.

(Foto Bonde 1)

Nr 307. 2 Mark 1663 med mm IFH. Det är samma exemplar som det som såldes på Bonde 1 (2007). Lätt att känna igen på småskadorna på myntets övre kant. MISAB har satt R på denna och det stämmer säkert, men än så länge känner jag bara till 8 säkra exemplar.

(Foto Antikören 13)

Nr 313. 2 Mark 1668, sm 117a. Ex Antikören 13. Varianten ser kanske inte så märkvärdig ut, men jag känner bara till 5 ex av sm 117a.

(Foto Ahlström 7)

Nr 314. 2 Mark 1668 med låga sveakronor. Denna variant är lite mer speciell, eftersom det är enda gången som de låga sveakronorna förekommer 1668 och jag känner bara till 3 exemplar. Kronorna användes annars endast till varianterna utan mm 1669. MISAb tillhandahåller även en provenienskedja, men jag kan förlänga den genom att avslöja att Järnum köpte myntet på Ahlström 7 (1974).

Jag återkommer givetvis i detta trevliga ämne, men jag vill helst ha bilderna från Numisbids först. Det är långt ifrån alla mynt som är lika lätta att identifiera som dessa 3.

Falcoin