Jämförelse mellan 7, 9 och 11 serafer

Tidigare postat 25/11 2016

1 Riksdaler 1769

På Riksdalrarna 1769 är det alltid 9 serafer. Att man ibland talar om 7 serafer beror på att 2  st ibland är mer eller mindre dolda av kronan. Detta kan nog inte anses vara en äkta variant eftersom det varierar mellan olika stampar hur mycket av dom gömda seraferna som syns.

3 Daler SM 1770

I motsats till Riksdalrarna 1769 så ser man här en tydlig skillnad mellan serafimerkedjorna. Det är endera 9 eller 11, punkt slut.

16 Öre 1773 och 1774

På 16-öringarna ser man en tydlig skillnad mellan ordenskedjornas grovlek.

Troyska ass 1827 och 1829

Frånsidorna till Troyska ass 1827 och 1829 visar en tydlig skillnad på ordenskedjornas form. Den runda formen på kedjan med 9 serafer tyder på att det var den första som gjordes eftersom den kedja som fanns 1826 och tidigare.

Falcoin